WLTP ( Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)

De afgelopen maand kwam de term WLTP in combinatie met BPM regelmatig in het nieuws.

Wij hebben een aantal feiten voor je op een rij gezet.

Wat is het verschil tussen WLTP en NEDC?

Tussen 1 september 2017 en 1 september 2018 zijn stapsgewijs alle nieuw geproduceerde auto’s overgegaan op de Europese WLTP-test. Deze is een stuk strenger bij het vaststellen van het officiële brandstofverbruik en de emissies van nieuwe auto’s dan de verouderde NEDC-testcyclus.

De WLTP is op twee manieren veeleisender dan de NEDC: (a) de testcyclus zelf (harder rijden, sneller optrekken, etc.) en (b) de testomstandigheden in het laboratorium (zoals omgevingstemperatuur, toegestane bandenspanning, situationele aerodynamica (ingeklapte buitenspiegels, afgeplakte naden, etc.)).
Het resultaat van deze factoren (a) en (b) is dat de WLTP CO2-waarde van een bepaald merk, model en uitvoering gemiddeld genomen fors hoger is (grofweg tussen 10 en 35%) dan de CO2-waarde van diezelfde model-uitvoeringcombinatie onder het NEDC-regime.

Is de BPM van nieuwe auto´s per 1 september 2018 hoger geworden?

Dat is niet de bedoeling. De BPM wordt namelijk tot nader order altijd geheven over de NEDC CO2-waarde van een auto. Elke WLTP-auto heeft ook nog een (teruggerekende) NEDC-waarde, de zogenaamde NEDC 2.0 CO2-waarde. En deze is bepalend voor de BPM. Het is inmiddels echter wel duidelijk dat de NEDC 2.0 CO2-waarde gemiddeld tóch hoger is dan de NEDC 1.0 CO2-waarde. En dus neemt de BPM per auto (onbedoeld) toe.

Hoe wordt de NEDC-waarde van een WLTP-auto vastgesteld?

Voor elke WLTP-auto geeft de fabrikant (in elk geval tot en met 2021) ook nog een NEDC-waarde op. Dat ‘terugzetten’ van WLTP naar NEDC CO2-waarde kan via een rekentool van de Europese Commissie (CO2mpas geheten), of doordat fabrikanten hun auto’s in het laboratorium laten hertesten. Voor welke methode de fabrikant uiteindelijk ook kiest, het resulteert altijd in een zogenaamde ‘NEDC 2.0 waarde’ (af te lezen van het certificaat van overeenstemming (cvo)). Deze NEDC 2.0-waarde is Europees gezien van belang om in 2021 vast te stellen of fabrikanten voldoen aan de afgesproken norm van (gemiddeld) niet meer dan 95 g/km CO2-uitstoot.

Is de BPM-wet per 1 september 2018 veranderd?

Nee. De BPM is voor onbepaalde tijd gebaseerd op de NEDC-CO2 uitstootwaarde van een auto. Dat verandert pas als daarvoor een wetsvoorstel is goedgekeurd waarin de BPM-tarieven gebaseerd gaan worden op WLTP in plaats van NEDC. Zo’n wetsvoorstel is nog niet in de maak, dus we hoeven op korte termijn (vóór 1 september 2019) ook niet op een nieuwe ‘WLTP-BPM’-wet te rekenen. Ook de tarieven per gram zijn na 1 september aanstaande gelijkgebleven.

Wat is een realistische ingangsdatum voor de BPM met WLTP-tarieven?

De eerstvolgende logische momenten zijn 1 september 2019 (dat sluit aan op de datum waarop er geen NEDC-auto’s meer nieuw mogen worden geregistreerd) of 1 januari 2020 (de meeste belastingwijzigingen gaan per 1 januari van een jaar, dat is administratief ook het meest eenvoudig voor de sector).
Hoe zit het met de WLTP en de energielabels?

Op het energielabel staat de CO2-uitstoot volgens de officiële testcyclus. Het is niet de bedoeling dat op enig moment de (hoge) WLTP CO2-uitstoot op het label van een WLTP-auto staat, terwijl de BPM voor dat voertuig wordt berekend op basis van de NEDC 2.0-waarde. Dat zou voor de consument zeer verwarrend zijn. Daarom heeft de sector met betrokken ministeries kunnen afspreken dat het energielabel op hetzelfde moment overgaat van NEDC (2.0) naar WLTP als de BPM-grondslag wordt gewijzigd naar de WLTP CO2-emissie. De datum daarvoor is nog niet bekend, maar wordt niet voor 1 september 2019 verwacht.

Bron: BOVAG